Home » Zespół KogniLabu

KogniLab (pok. 43)

27 marca 2023
  • Spotkanie zespołu od Plutarcha

    27 marca 2023  14:30 - 17:00

    Zobacz więcej

  • Projekt Non-doxastic attitudes

    27 marca 2023  17:00 - 18:00

    Zobacz więcej

Zespół KogniLabu

Katarzyna Kuś
Kierownik Laboratorium
Adiunkt w Zakładzie Epistemologii Wydziału Filozofii UW
Justyna Grudzińska-Zawadowska
Adiunkt w Zakładzie Filozofii Analitycznej Wydziału Filozofii UW
Katarzyna Paprzycka-Hausman
Profesor w Zakładzie Epistemologii Wydziału Filozofii UW
Bartosz Maćkiewicz
Doktorant w Zakładzie Epistemologii Wydziału Filozofii UW
Wojciech Rostworowski

Adiunkt w Zakładzie Logiki Wydziału Filozofii UW

Strona domowa
Mieszko Tałasiewicz
Profesor w Zakładzie Semiotyki Logicznej Wydziału Filozofii UW
Adrian Ziółkowski
Adiunkt w Zakładzie Semiotyki Logicznej Wydziału Filozofii UW
Julia Doroszewska
Adiunkt w Zakładzie Historii Starożytnej Wydziału Historii UW
Krzysztof Sękowski
Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW, dyscyplina: filozofia.
Joanna Wysocka-Andrusiewicz
Doktorantka w Zakładzie Etyki UW, członkini Centrum Bioetyki i Bioprawa

 

Studenci

Ola Zdzienicka

Absolwentka licencjackich i magisterskich studiów kognitywistycznych

Projekt: "Przetwarzanie szyku w języku polskim"

Zofia Ponulak

Studentka trzeciego roku w Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (kierunki filozofia i kognitywistyka

Projekt: "Odniesienie - wyróżnienie" oraz "Efekt epistemiczny"