Home » Prace doktorskie

KogniLab (pok. 43)

1 grudnia 2023
4 grudnia 2023
5 grudnia 2023
6 grudnia 2023
  • Non Dox spotkanie projektowe

    6 grudnia 2023  16:30 - 18:00

    Zobacz więcej

  • Dyżur W. Rostworowski

    6 grudnia 2023  18:00 - 19:00

    Zobacz więcej

Prace doktorskie

Bartosz Maćkiewicz, „W poszukiwaniu źródeł intuicji filozoficznych – nowe metody w filozofii eksperymentalnej” (promotor: prof. Katarzyna Paprzycka-Hausman)

Krzysztof Sękowski, „Rola intuicji w teorii odniesienia” (promotorzy: prof. Joanna Odrowąż-Sypniewska, dr Katarzyna Kuś)