Home » Problemy filozofii eksperymentalnej: badania replikacyjne (2019-2020)

KogniLab (pok. 43)

25 lipca 2024
26 lipca 2024
 • KKuś is working (you can join)

  26 lipca 2024  09:00 - 10:00

  Zobacz więcej

29 lipca 2024
30 lipca 2024
 • egzamin, pani Marianna Zych

  30 lipca 2024  10:30 - 11:30

  Zobacz więcej

 • egzamin, pani Zuzanna Bojarska

  30 lipca 2024  12:30 - 13:30

  Zobacz więcej

 • egzamin, pan Michał Krajewski

  30 lipca 2024  15:00 - 16:00

  Zobacz więcej

Problemy filozofii eksperymentalnej: badania replikacyjne (2019-2020)

Seminarium poświęcone jest problematyce badań replikacyjnych w filozofii eksperymentalnej.

Prowadzący: Mieszko Tałasiewicz, Adrian Ziółkowski

W naukach społecznych trwa obecnie kryzys replikacyjny – próby powtórzenia wcześniejszych, publikowanych i uznawanych za miarodajne badań, w wielu przypadkach nie potwierdzają pierwotnych wyników. W trakcie seminarium będziemy badać, jak dalece problem ten dotyczy filozofii eksperymentalnej, która korzysta z metod zapożyczonych od nauk społecznych.

Pierwszy semestr obejmował będzie 1) krótkie wprowadzenie w tematykę filozofii eksperymentalnej; 2) omówienie podstawowych zagadnień i metod związanych z badaniami replikacyjnymi; 3) studium literatury przedmiotu na temat udanych i nieudanych badań replikacyjnych w filozofii eksperymentalnej. Omawiane będą m.in. spektakularne negatywne replikacje badań Weinberga i in. (2001) oraz Swain i in. (2008), dotyczące wpływu niepożądanych czynników na intuicje epistemiczne, ale także badania, które w sposób systematyczny się replikują: odkrycia Knobe’a (2003) na temat „efektu efektu ubocznego” czy Machery’ego i in. (2004) na temat różnic międzykulturowych w intuicjach semantycznych.

Semestr zimowy zostanie poświęcony na zapoznanie się z najważniejszymi wynikami badań replikacyjnych dotychczas zrealizowanych w nurcie filozofii eksperymentalnej, jak również nabycie podstawowej wiedzy metodologicznej na temat planowania i prowadzenia badań w paradygmacie filozofii eksperymentalnej.

Szczegółowa lista zagadnień (semestr I):

BLOK I: Wprowadzenie do filozofii eksperymentalnej – intuicje filozoficzne i ich rola w filozofii

 • Nadelhoffer T., Nahmias E. (2007) The past and future of experimental philosophy, „Philosophical Explorations” 10, 123-149.
 • Knobe, Joshua & Nichols, Shaun (2007) An experimental philosophy manifesto. In Joshua Knobe & Shaun Nichols (eds.) “Experimental Philosophy”, Oxford University Press. pp. 3-14.

BLOK II: Badania replikacyjne – charakterystyka metodologiczna

 • Brandt M. J., IJzerman, H. Dijksterhuis, A., Farach, F. J., Geller, J., Giner-Sorolla, R., Grange, J. A., Perugini, M., Spies, J. R., van 't Veer, A. (2014) The Replication Recipe: What makes for a convincing replication? “Journal of Experimental Social Psychology” vol. 50, 217-224.
 • Cohen, J. (1992). Statistical Power Analysis “Current Directions in Psychological Science” 1(3), 98–101.
 • Pancholi, B., Dunne, M. & Armstrong, R. (2009) Sample size estimation and statistical power analyses. https://www.researchgate.net/publication/265399772_Sample_size_estimation_and_statistical_power_analyses
 • Shelby, Lori & Vaske, Jerry. (2008). Understanding Meta-Analysis: A Review of the Methodological Literature “Leisure Sciences” 30, 96-110.

BLOK III: Duże projekty replikacyjne w filozofii i psychologii eksperymentalnej

 • Collaboration, Open Science (2015) Estimating the Reproducibility of Psychological Science “Science” 349 (6251).
 • Cova, F., Strickland, B., Abatista, A. et al. (2018) Estimating the Reproducibility of Experimental Philosophy “Review of Philosophy and Psychology” https://doi.org/10.1007/s13164-018-0400-9

BLOK IV: Replikacje badań z okresu wczesnej filozofii eksperymentalnej – Weinberg et al. (2001)

 • Weinberg J. M., Nichols S., Stich S. (2001) Normativity and epistemic intuitions, „Philosophical Topics” 29(1-2), 429-460.
 • Seyedsayamdost H. (2015) On Normativity and Epistemic Intuitions: Failure of Replication, „Episteme” 12 (1), 95-116.
 • Kim M., Yuan Y. (2015) No Cross-Cultural Differences in the Gettier Car Case Intuition: A Replication study of Weinberg et al. 2001, „Episteme” 12(3), 355-361.

BLOK V: Replikacje badań z okresu wczesnej filozofii eksperymentalnej – Knobe (2003)

 • Knobe, J. (2003). Intentional action and side effects in ordinary language “Analysis” 63, 190-193.
 • Wright, Jennifer Cole & Bengson, John (2009). Asymmetries in judgments of responsibility and intentional action. “Mind and Language” 24 (1):24-50.
 • Pinillos, N. Ángel ; Smith, Nick ; Nair, G. Shyam ; Mun, Cecilea & Marchetto, Peter (2011). Philosophy’s New Challenge: Experiments and Intentional Action. “Mind and Language” 26 (1):115-139.

BLOK VI: Replikacje badań z okresu wczesnej filozofii eksperymentalnej – Machery et al. (2004)

 • Machery, E., Mallon, R., Nichols, S., & Stich, S. P. (2004). Semantics, cross-cultural style “Cognition” 92(3), B1-B12.
 • Beebe, James R. Undercoffer, R. (2016). Individual and Cross-Cultural Differences in Semantic Intuitions: New Experimental Findings “Journal of Cognition and Culture”16 (3-4): 322-357.
 • Sytsma, J., Livengood, J., Sato, R., & Oguchi, M. (2015). Reference in the land of the rising sun: A cross-cultural study on the reference of proper names “Review of Philosophy and Psychology” 6(2), 213-230.

BLOK VII: Replikacje badań z okresu wczesnej filozofii eksperymentalnej – Swain et al. (2008)

 • Swain, S., Alexander, J., and Weinberg, J. M. (2008) The Instability of Philosophical Intuitions: Running Hot and Cold on Truetemp “Philosophy and Phenomenological Research” 76 (1): 138–55.
 • Ziółkowski, A. (2019) The Stability of Philosophical Intuitions: Failed Replications of Swain et al. (2008) “Episteme”, w druku.

BLOK VIII: Replikacje efektów demograficznych

 • Buckwalter, W., & Stich, S. (2014) Gender and philosophical intuition “Experimental philosophy” 2, 307-346.
 • Seyedsayamdost, Hamid, (2015) On Gender and Philosophical Intuition: Failure of Replication and Other Negative Results “Philosophical Psychology” 28(5): 642–673.
 • Adleberg, Toni, Morgan Thompson, & Eddy Nahmias (2015) Do men and women have different philosophical intuitions? Further data “Philosophical Psychology” 28(5): 615–641.

W semestrze letnim zadaniem seminarzystów będzie zespołowe (zespoły 2-4 osobowe) zaprojektowanie i przygotowanie badań empirycznych z zakresu filozofii eksperymentalnej. Następnie studenci będą mieli za zadanie przygotowane przez siebie badania przeprowadzić oraz przeanalizować i zinterpretować uzyskane wyniki. Etapem końcowym będzie przygotowanie raportu z badań.