Home » Nasze cele

KogniLab (pok. 43)

25 lipca 2024
26 lipca 2024
 • KKuś is working (you can join)

  26 lipca 2024  09:00 - 10:00

  Zobacz więcej

29 lipca 2024
30 lipca 2024
 • egzamin, pani Marianna Zych

  30 lipca 2024  10:30 - 11:30

  Zobacz więcej

 • egzamin, pani Zuzanna Bojarska

  30 lipca 2024  12:30 - 13:30

  Zobacz więcej

 • egzamin, pan Michał Krajewski

  30 lipca 2024  15:00 - 16:00

  Zobacz więcej

Nasze cele

 1. Prowadzenie badań z zakresu filozofii eksperymentalnej, psychologii społecznej oraz językoznawstwa, w szczególności semantyki eksperymentalnej.
 2. Stworzenie zaplecza badawczego, które mogłoby być wykorzystywane do prowadzenia badań empirycznych, w tym eksperymentalnych, prowadzonych przez pracowników i studentów Instytutu Filozofii (zarówno studentów filozofii, jak i kognitywistyki pierwszego i drugiego stopnia oraz bioetyki).
 3. Rozwijanie metod badawczych filozofii eksperymentalnej. Filozofia eksperymentalna jest nowym sposobem szukania odpowiedzi na pewne pytania o charakterze filozoficznym, jej metody są nadal prężnie rozwijane i udoskonalane, daje się też zaobserwować coraz częstsze odchodzenie od kwestionariuszy na rzecz innych metod empirycznych.
 4. Wspieranie kształcenia osób zainteresowanych prowadzeniem badań eksperymentalnych w zakresie metodologii badań społecznych i językoznawczych, metod eksperymentalnych charakterystycznych dla tych dziedzin, analizy statystycznej danych, obsługi pakietów statystycznych oraz języków programowania przeznaczonych do obliczeń statystycznych i wizualizacji wyników.
 5. Podtrzymanie i rozwijanie narzędzi oraz umiejętności badawczych nabytych i wytworzonych podczas realizowanych w Instytucie Filozofii w ostatnich latach grantów badawczych z zakresu filozofii eksperymentalnej (m.in. własna platforma do prowadzenia badań eksperymentalnych, strona internetowa, rozwiązania techniczne, bazy danych).