Home » Nasze cele

KogniLab (pok. 43)

23 lutego 2024
  • KKuś przygotowuje zajęcia

    23 lutego 2024  09:30 - 11:00

    Zobacz więcej

26 lutego 2024
27 lutego 2024

Nasze cele

  1. Prowadzenie badań z zakresu filozofii eksperymentalnej, psychologii społecznej oraz językoznawstwa, w szczególności semantyki eksperymentalnej.
  2. Stworzenie zaplecza badawczego, które mogłoby być wykorzystywane do prowadzenia badań empirycznych, w tym eksperymentalnych, prowadzonych przez pracowników i studentów Instytutu Filozofii (zarówno studentów filozofii, jak i kognitywistyki pierwszego i drugiego stopnia oraz bioetyki).
  3. Rozwijanie metod badawczych filozofii eksperymentalnej. Filozofia eksperymentalna jest nowym sposobem szukania odpowiedzi na pewne pytania o charakterze filozoficznym, jej metody są nadal prężnie rozwijane i udoskonalane, daje się też zaobserwować coraz częstsze odchodzenie od kwestionariuszy na rzecz innych metod empirycznych.
  4. Wspieranie kształcenia osób zainteresowanych prowadzeniem badań eksperymentalnych w zakresie metodologii badań społecznych i językoznawczych, metod eksperymentalnych charakterystycznych dla tych dziedzin, analizy statystycznej danych, obsługi pakietów statystycznych oraz języków programowania przeznaczonych do obliczeń statystycznych i wizualizacji wyników.
  5. Podtrzymanie i rozwijanie narzędzi oraz umiejętności badawczych nabytych i wytworzonych podczas realizowanych w Instytucie Filozofii w ostatnich latach grantów badawczych z zakresu filozofii eksperymentalnej (m.in. własna platforma do prowadzenia badań eksperymentalnych, strona internetowa, rozwiązania techniczne, bazy danych).