Home » Prace dyplomowe

KogniLab (pok. 43)

25 kwietnia 2024
26 kwietnia 2024
 • KKuś przygotowuje zajęcia

  26 kwietnia 2024  09:30 - 11:00

  Zobacz więcej

29 kwietnia 2024
30 kwietnia 2024

Prace dyplomowe

2022/2023

 • Natasza Polasińska, licencjat na kierunku Kognitywistyka, „Między względnością a absolutnością. Badanie eksperymentalne nad przymiotnikami estetycznymi w języku baskijskim”, opiekun: Katarzyna Kuś
 • Wiktor Januszewski, licencjat na kierunku Kognitywistyka, „The impact of online advertising ethics on capturing attention and affecting cognitive load:, opiekun: Bartosz Maćkiewicz
 • Sabina Kozłowska, licencjat na kierunku Kognitywistyka, „Czy słaba wola jest słaba? Potoczne rozumienie akrazji i słabej woli”, opiekun: Katarzyna Kuś
 • Aleksandra Szwech, licencjat na kierunku Kognitywistyka, „I co z tego, że nie umiem przegrywać?” Wynik rozegranej gry a decyzje prospołeczne”, opiekun: Bartosz Maćkiewicz

2021/2022

 • Zofia Białka, licencjat na kierunku Kognitywistyka, „Wpływ stawki na wycofanie przypisania wiedzy. Inwariantyzm klasyczny a intuicje potoczne”, opiekun: Katarzyna Kuś
 • Jakub Zakrzewski, licencjat na kierunku Kognitywistyka, „Między wątpieniem a przypuszczeniem: studium eksperymentalne z zakresu epistemologii potocznej”, opiekun: Katarzyna Kuś
 • Rafał Odziemski, licencjat na kierunku Kognitywistyka, „Wpływ sposobu opisu własności moralnych podmiotu na przypisywanie mu tożsamości osobowej w czasie. Studium eksperymentalne”, opiekun: Katarzyna Kuś
 • Olga Zdzienicka, praca magisterska na kierunku Cognitive Science, „Predictive Processing of Information Structure in the Polish Language: A Visual World Eye-tracking Study”, opiekun: Katarzyna Kuś
 • Jędrzej Oleszczuk, licencjat na kierunku Kognitywistyka, „Czy istnieje związek między religijnością a intuicjami moralnymi? Badanie korelacyjne z udziałem osób polskojęzycznych”, opiekun: Katarzyna Kuś
 • Anna Jasińska, licencjat na kierunku Kognitywistyka, „Retraction of epistemic modal sentences: the stake factor”, opiekun: Katarzyna Kuś
 • Maciej Mitręga, praca magisterska na kierunku Filozofia, „Sprawstwo i odpowiedzialność rodzicielska w sytuacjach nieplanowanych ciąż”, opiekun: Katarzyna Kuś
 • Aleksandra Wojsz, licencjat na kierunku Kognitywistyka, „Flat design vs skeumorfizm. Porównywanie użyteczności dwóch strategii projektowania interfejsu użytkownika”, opiekun: Bartosz Maćkiewicz, Katarzyna Kuś
 • Szymon Bocian, licencjat na kierunku Filozofia, „Eugenika” to złe słowo. Studium eksperymentalne nad współczesną percepcją eugeniki”, opiekun: Katarzyna Kuś

2020/2021

 • Klara Łakomy, licencjat na kierunku Filozofia, „Siła wolnej woli a odpowiedzialność moralna: studium potocznych pojęć filozoficznych”, opiekun: Katarzyna Kuś
 • Jan Wodowski, licencjat na kierunku Kognitywistyka, „Ucieleśnienie w etyce – czynniki wpływające na podejmowanie decyzji moralnych w środowisku wirtualnym”, opiekun: Bartosz Maćkiewicz, Katarzyna Kuś
 • Andrzej Szczepura, licencjat na kierunku Kognitywistyka, „Analiza pojęcia umiejętności z wykorzystaniem metod filozofii eksperymentalnej”, opiekun: Joanna Komorowska-Mach
 • Michał Woźniak, licencjat na kierunku Kognitywistyka, „Negatywna polaryzacja jako źródło iluzji językowych w języku polskim”, opiekun: Katarzyna Kuś
 • Przemysław Czerewatyj-Wyszecki, licencjat na kierunku Kognitywistyka, „Moralne ja a postrzeganie tożsamości osobowej w czasie – studium eksperymentalne”, opiekun: Katarzyna Kuś

2019/2020

 • Kamil Klecha, licencjat na kierunku Kognitywistyka, „Nowe metody badawcze w projektowaniu interfejsów użytkownika: studium przypadku programu rekordbox”, opiekun: Bartosz Maćkiewicz, Katarzyna Kuś
 • Karolina Jastrzębska, licencjat na kierunku Kognitywistyka, „Centering Of Attention In Discourse And The Role Of Anaphora In Shaping Discourse Coherence”, opiekun: Wojciech Rostworowski
 • Natalia Koncewicz, licencjat na kierunku Kognitywistyka, „Wpływ kontekstu na ocenę siły świadectw: antyintelektualizm a intuicje potoczne”, opiekun: Katarzyna Kuś
 • Karolina Szpura, praca magisterska na kierunku Kognitywistyka, „Potoczna teoria sądów estetycznych. Powszechność przypisywania normatywności sądom estetycznym”, opiekun: Katarzyna Kuś
 • Aleksandra Dębska, praca magisterska na kierunku Kognitywistyka, „Problem replikacji badań na przykładzie efektu Knobe’a oraz różnic międzypłciowych w intuicjach filozoficznych”, opiekun: Adrian Ziółkowski
 • Monika Zybura, licencjat na kierunku Kognitywistyka, „Czy wiedza implikuje winę? Pragmatyczne wyjaśnienie epistemicznego efektu efektu”. opiekun: Katarzyna Kuś
 • Olga Zdzienicka, licencjat na kierunku Kognitywistyka, „Wpływ kontekstu wypowiedzi na przetwarzanie szyku w języku polskim”, opiekun: Katarzyna Kuś
 • Igor Skórzybót, licencjat na kierunku Kognitywistyka, „Wpływ szyku wyrazów w języku polskim na przetwarzanie informacji zawartej w zdaniu”, opiekun: Katarzyna Kuś

2018/2019

 • Krzysztof Sękowski, praca magisterska na kierunku Filozofia, „Pojęcie intuicji w kontekście badań nad epistemologią potoczną”, opiekun: Katarzyna Paprzycka-Hausman
 • Alicja Rogala, licencjat na kierunku Kognitywistyka, „Modalność epistemiczna, relatywizm w odniesieniu do prawdy, intuicje potoczne”, opiekun: Adrian Ziółkowski
 • Nika Sidorowicz, licencjat na kierunku Kognitywistyka”Efekt prymowania dla intuicji epistemicznych w przypadku Truetemp”, opiekun: Adrian Ziółkowski
 • Julia Szurnicka, licencjat na kierunku Kognitywistyka, „Semantyka dla sądów epistemicznych: modalność epistemiczna i niezawiniona niezgoda”, opiekun: Katarzyna Kuś
 • Katarzyna Marczewska, licencjat na kierunku Kognitywistyka, „The epistemic side – effect effect: experimental study”, opiekun: Katarzyna Kuś
 • Marta Kasprzyk, licencjat na kierunku Kognitywistyka, „Jak zdania łączą się ze sobą? Teoria centrowania uwagi a koherencja dyskursu w języku polskim”, opiekun: Katarzyna Kuś, Wojciech Rostworowski
 • Maria Strzelecka, licencjat na kierunku Kognitywistyka, „”Jakiś”, „któryś” vs. „a” – porównanie zachowania zasięgowego deskrypcji nieokreślonych w języku polskim i języku angielskim”, opiekun: Justyna Grudzińska-Zawadowska

2017/2018

 • Remigiusz Kawala, licencjat na kierunku Kognitywistyka „Kształtowanie się intuicji eksperckich podczas filozoficznych studiów licencjackich w perspektywie badań podłużnych”, opiekun: Katarzyna Kuś
 • Agnieszka Gajewska, licencjat na kierunku Kognitywistyka „”Pewien” a „a certain” – zachowanie zasięgowe specyficznych deskrypcji nieokreślonych w języku polskim i języku angielskim”, opiekun: Justyna Grudzińska-Zawadowska
 • Jakub Kowalewski, licencjat na kierunku Kognitywistyka „Czy przypisywanie wiedzy zależy od wewnętrznych własności podmiotu? Studium eksperymentalne z zakresu epistemologii cnót”, opiekun: Katarzyna Kuś
 • Agnieszka Morusiewicz, licencjat na kierunku Kognitywistyka, „Czynniki zniekształcające intuicje epistemiczne: różnice w zależności od zastosowanych skal pomiarowych”, opiekun: Adrian Ziółkowski
 • Jagoda Pabich, licencjat na kierunku Kognitywistyka, „Wpływ porównywania stawki na przypisywanie wiedzy. Inwariantyzm praktyczny a intuicje potoczne”,
  opiekun: Katarzyna Kuś
 • Magdalena Walkiewicz, licencjat na kierunku Kognitywistyka, „Wpływ postrzeganej wiarygodności źródła na przypisywanie wiedzy w sytuacjach typu Gettierowskiego”, opiekun: Adrian Ziółkowski
 • Aleksandra Bilińska, licencjat na kierunku Kognitywistyka, „Deskypcje nieokreślone i problem odczytań pośrednich – badanie eksperymentalne w języku polskim”, opiekun: Justyna Grudzińska-Zawadowska


2016/2017

 • Krzysztof Sękowski, licencjat na kierunku Kognitywistyka, „Epistemologie potoczne a kultura. Metodologiczne problemy w filozofii eksperymentalnej”, opiekun: Katarzyna Kuś


2015/2016

 • Grzegorz Lisowski, licencjat na kierunku Kognitywistyka, „Knowledge Attribution From a Perspective of Safety Condition of Knowledge”, opiekun: Tomasz Puczyłowski