Home » Deskrypcje

KogniLab (pok. 43)

22 września 2023
 • JWodowski próbuje badać

  22 września 2023  13:00 - 18:00

  Zobacz więcej

25 września 2023
 • Natalia ocenia doktorantów

  25 września 2023  10:00 - 11:00

  Zobacz więcej

 • JWodowski próbuje badać

  25 września 2023  13:00 - 18:00

  Zobacz więcej

26 września 2023
 • JWodowski próbuje badać

  26 września 2023  13:00 - 18:00

  Zobacz więcej

27 września 2023
 • JWodowski próbuje badać

  27 września 2023  13:00 - 18:00

  Zobacz więcej

28 września 2023
 • JWodowski próbuje badać

  28 września 2023  13:00 - 18:00

  Zobacz więcej

Deskrypcje

Wykonawca: Wojciech Rostworowski, Natalia Pietrulewicz
Publikacje
 • Wojciech Rostworowski, Natalia Pietrulewicz (2018). „Are Descriptions Really Descriptive? An Experimental Study on Misdescription and Reference”, Review of Philosophy and Psychology, [PDF]
 • Wojciech Rostworowski (2018), “Descriptions and Non-doxastic Attitudes Ascriptions”,Philosophical Studies 175(6), s. 1311-1331. [PDF]
 • Wojciech Rostworowski (2014), “Definite descriptions and the argument from inference”, Philosophia 42(4), 2014, s. 1099-1109.

Projekt

Celem projektu badawczego z filozofii języka pt. „Atrybutywne użycie deskrypcji określonych” było opisanie zjawiska atrybutywnego użycia deskrypcji na poziomie pragmatycznym i semantycznym. Dokładniej rzecz biorąc, analizowano procesy związane z generowaniem i odbiorem komunikatów językowych, wyrażanych z użyciem deskrypcji w funkcji atrybutywnej, oraz opracowuję formalną teorię semantyczną dla zdań z deskrypcjami w odnośnej funkcji. W ramach projektu prowadzone zostały badania eksperymentalne dotyczące deskrypcji użytych atrybutywnie (kieruje nimi Natalia Pietrulewicz). Badania te dostarczają niezbędnej empirycznej podstawy dla formułowanych przeze mnie obserwacji i hipotez. Dodatkowo, testują adekwatność intuicji co do elementarnych własności semantycznych deskrypcji, takich jak stosowalność oraz referencja.