Home » Kształtowanie się intuicji filozoficznych

KogniLab (pok. 43)

22 września 2023
 • JWodowski próbuje badać

  22 września 2023  13:00 - 18:00

  Zobacz więcej

25 września 2023
 • Natalia ocenia doktorantów

  25 września 2023  10:00 - 11:00

  Zobacz więcej

 • JWodowski próbuje badać

  25 września 2023  13:00 - 18:00

  Zobacz więcej

26 września 2023
 • JWodowski próbuje badać

  26 września 2023  13:00 - 18:00

  Zobacz więcej

27 września 2023
 • JWodowski próbuje badać

  27 września 2023  13:00 - 18:00

  Zobacz więcej

28 września 2023
 • JWodowski próbuje badać

  28 września 2023  13:00 - 18:00

  Zobacz więcej

Kształtowanie się intuicji filozoficznych

Zespół: Katarzyna Kuś, Bartosz Maćkiewicz

Jednym z tematów poruszanych przez eksperymentalnych filozofów w ostatnich latach jest kwestia filozoficznej ekspertyzy. Jej obrońcy twierdzą, że wykształcenie filozoficzne daje przygotowanie niezbędne do prawidłowej oceny eksperymentów myślowych w różnych dziedzinach filozofii i tylko intuicje zawodowych filozofów mają odpowiedni walor poznawczy dla argumentacji filozoficznej. Problematykę tę często dyskutuje się w odniesieniu do wyników badań empirycznych.

Słabością dotychczasowych badań, w tym badań nad intuicjami filozoficznych ekspertów, jest to, że opierają się na danych z jednego punktu czasowego, w którym przeprowadzone jest badanie (np. Livengood, Sytsma, Feltz, Scheines, & Machery, 2010; Schwitzgebel & Cushman, 2015; Tobia, Chapman, & Stich, 2013). Badania tak przeprowadzone mogą pokazywać nie to, że filozoficzna edukacja zmienia nasze intuicje, jak chcieliby tego obrońcy filozoficznej ekspertyzy, lecz to, że intuicje pewnej grupy społecznej – filozofów – są inne niż reszty populacji. Nie da się wykluczyć alternatywnych wyjaśnień – może być tak, że zawodowymi filozofami zostają po prostu ci, którzy mieli intuicje zgodne z przyjętymi w danej dziedzinie “standardowymi” intuicjami, a wykształcenie filozoficzne nie odgrywa w rzeczywistości żadnej roli.

Biorąc pod uwagę możliwość takich alternatywnych wyjaśnień, należy stwierdzić, że właściwszym podejściem do tego zagadnienia są badania podłużne, za pomocą których moglibyśmy dowiedzieć się, czy rzeczywiście intuicje filozoficzne zmieniają się w czasie pod wpływem studiów filozoficznych. Dotychczasowe wyniki badań prowadzonych w tym schemacie przeprowadzone przez Ethana Landesa wskazują, że intuicje filozoficzne są stabilne w czasie. Problemem tych badań jest jednak niewielka odległość czasowa pomiarów (5 tygodni). Uważamy, że czas ten może być za krótki, jeśli pod uwagę bierzemy kształtowanie się filozoficznych intuicji. Proponowanie przez nas badanie jest pierwszym zakrojonym w tak długiej skali czasowej (3 lata) badaniem i będzie stanowiło znaczny wkład w debatę dotyczącą filozoficznej ekspertyzy.

Podstawowe dwa pytania, na które pozwoli odpowiedzieć nasze badanie to pytanie o to, czy długotrwały trening filozoficzny wpływa na treść intuicji filozoficznych oraz ich siłę. Nasza robocza hipoteza głosi, że w dłuższym okresie zaobserwujemy zmiany intuicji, których nie udało się zaobserwować w dotychczasowych badaniach.