Home » Problemy filozofii eksperymentalnej: eksperymentalna filozofia języka (2022-2023)

KogniLab (pok. 43)

25 kwietnia 2024
26 kwietnia 2024
 • KKuś przygotowuje zajęcia

  26 kwietnia 2024  09:30 - 11:00

  Zobacz więcej

29 kwietnia 2024
30 kwietnia 2024

Problemy filozofii eksperymentalnej: eksperymentalna filozofia języka (2022-2023)

Seminarium poświęcone jest zagadnieniom badanym w ramach eksperymentalnej filozofii języka.

Prowadzący: Adrian Ziółkowski, Katarzyna Kuś

Pierwszy semestr służy wprowadzeniu w filozofię eksperymentalną oraz omówieniu jej najważniejszych osiągnięć z zakresu filozofii języka (np. problem terminów natutralnorodzajowych, kontekstualizm semantyczny, potoczna koncepcja prawdy, intuicje na temat pojęć modalnych, zagadnienie niezawinionej niezgody związane z tzw. predykatami smaku). Ta część jest poświęcona omówieniu wybranej literatury przedmiotu oraz pozwoli uczestnikom kursu opanować podstawy metodologiczne badań z zakresu eksperymentalnej filozofii języka. W semestrze drugim uczestnicy seminarium będą opracowywać i realizować własne projekty badawcze z zakresu filozofii eksperymentalnej.

Szczegółowa lista zagadnień (semestr I i część semestru II)

BLOK 1. Terminy naturalnorodzajowe

 1. Jylkkä, J., H. Railo, and J. Haukioja (2009). “Psychological Essentialism and Semantic Externalism: Evidence for Externalism in Lay Speakers’ Language Use. Philosophical Psychology 22(1), 37–60. + jako kontekst: Braisby, N., B. Franks, and J. Hampton (1996). “Essentialism, Word Use, and Concepts.”Cognition 59(3), 247–274
 2. Genone, J., and T. Lombrozo (2012). Concept Possession, Experimental Semantics, and Hybrid Theories of Reference.Philosophical Psychology 25(5), 717–742.
 3. Nichols, S., Pinillos, N. Á., & Mallon, R. (2016). Ambiguous reference. Mind, 125(497), 145-175.
 4. Tobia, Kevin P. ; E. Newman, George & Knobe, Joshua (2020). Water is and is not H 2 O. Mind and Language 35 (2):183-208.
 5. Haukioja, Jussi ; Nyquist, Mons & Jylkkä, Jussi (2021). Reports from Twin Earth: Both deep structure and appearance determine the reference of natural kind terms. Mind and Language 36 (3): 377-403.

BLOK 2. Kontekstualizm epistemiczny

 1. Pinillos, Á. (2012) Knowledge, Experiments, and Practical Interests. In Jessica Brown & Mikkel Gerken (eds.), Knowledge Ascriptions. Oxford University Press. pp. 192.
 2. Sripada C. S. & Stanley J. (2012) Empirical tests of interest-relative invariantism, Episteme 9 (1), pp. 3-26.
 3. Buckwalter W. & Schaffer J. (2015) Knowledge, Stakes, and Mistakes, Noûs 49 (2), pp. 201–234.
 4. Francis K., Beaman P. & Hansen N. (2019) Stakes, Scales, and Skepticism. Ergo 6 (16), pp. 427-487.
 5. Rose D., Machery E., et al. (2019) Nothing at Stake in Knowledge, Noûs 53, pp. 224-247.

BLOK 3. Kontekstualizm dotyczący przymiotników opisujących kolory

 1. Hansen N. & Chemla E. (2013) Experimenting on contextualism, Mind and Language 28 (3), pp. 286-321.
 2. Hansen, Nat & Chemla, Emmanuel (2017). Color Adjectives, Standards, and Thresholds: An Experimental Investigation. Linguistics and Philosophy 40 (3):1–40.
 3. Ziółkowski, Adrian (2021). The Context-Sensitivity of Color Adjectives and Folk Intuitions. Filozofia Nauki 29 (2): 157-188.

BLOK 4. Predykaty smaku

 1. Liao S., Meskin A. (2017), Aesthetic Adjectives: Experimental Semantics and Context-Sensitivity, Philosophy and Phenomenological Research 94 (2): 371−398.
 2. Cova F., Olivola Ch.Y., Marchery E. et al. (2018), De Pulchritudine non est Disputandum? A Cross-Cultural Investigation of the Alleged Intersubjective Validity of Aesthetic Judgment, Mind & Language 34 (3): 317−338.
 3. Dinges, Alexander & Zakkou, Julia (2020). A direction effect on taste predicates. Philosophers’ Imprint 20 (27):1-22.
 4. Kneer, Markus (2022). Contextualism vs. Relativism: More empirical data. In Jeremy Wyatt, Julia Zakkou & Dan Zeman (eds.), Perspectives on Taste. Routledge.

BLOK 5. Terminy modalne

 1. Knobe, J., & Szabó, Z. G. (2013). Modals with a taste of the deontic. Semantics and Pragmatics, 6, 1-1.
 2. Knobe, J., & Yalcin, S. (2014). Epistemic modals and context: Experimental data. Semantics and Pragmatics, 7, 10-1.
 3. Katz, J., & Salerno, J. (2017). Epistemic modal disagreement. Topoi, 36(1), 141-153.
 4. Turri, J. (2018). Epistemic modals and alternative possibilities. Erkenntnis, 83(5), 1063-1084.