Home » Granty i stypendia

KogniLab (pok. 43)

22 września 2023
 • JWodowski próbuje badać

  22 września 2023  13:00 - 18:00

  Zobacz więcej

25 września 2023
 • Natalia ocenia doktorantów

  25 września 2023  10:00 - 11:00

  Zobacz więcej

 • JWodowski próbuje badać

  25 września 2023  13:00 - 18:00

  Zobacz więcej

26 września 2023
 • JWodowski próbuje badać

  26 września 2023  13:00 - 18:00

  Zobacz więcej

27 września 2023
 • JWodowski próbuje badać

  27 września 2023  13:00 - 18:00

  Zobacz więcej

28 września 2023
 • JWodowski próbuje badać

  28 września 2023  13:00 - 18:00

  Zobacz więcej

Granty i stypendia

Myśląc o myśleniu: pojęciowe metafory poznania w korpusie Plutarcha
Grant SONATA BIS 11
Kierownik Julia Doroszewska
Wykonawcy: Katarzyna Kuś, Bartosz Maćkiewicz

„Postawy niedoksastyczne i semantyka języka naturalnego”
Grant NCN OPUS 19
Kierownik: Wojciech Rostworowski
Wykonawcy: Katarzyna Kuś, Bartosz Maćkiewicz

„Naturalizm metodologiczny w teoriach odniesienia”
Grant NCN PRELUDIUM 19
Kierownik: Krzysztof Sękowski

„Wiedza a znajomość konsekwencji”
Grant NCN OPUS 15
Kierownik: Katarzyna Paprzycka-Hausman
Wykonawcy: Katarzyna Kuś, Bartosz Maćkiewicz, Marta Zaręba

„W poszukiwaniu źródeł intuicji filozoficznych – nowe metody w filozofii eksperymentalnej”
Grant NCN PRELUDIUM 15
Kierownik: Bartosz Maćkiewicz

„Koncepcja odniesienia językowego oparta na pojęciu wyróżnienia”
Grant NCN OPUS 14
Kierownik: Wojciech Rostworowski
Wykonawcy: Katarzyna Kuś, Bartosz Maćkiewicz

„Uniwersalność czy specyficzność epistemologii potocznych? Konsekwencje metodologiczne dla kognitywistyki i filozofii analitycznej”
Diamentowy Grant, VII edycja
Laureat: Krzysztof Sękowski

„Studium teoretyczne i eksperymentalne efektu Knobe’a i problemu Butlera”
Grant NCN OPUS 6
Kierownik: Katarzyna Paprzycka-Hausman
Wykonawcy: Katarzyna Kuś, Mieszko Tałasiewicz

„Atrybutywne użycie deskrypcji określonych”
Grant NCN PRELUDIUM 5
Kierownik: Wojciech Rostworowski

„Wpływ ontologii dziedziny przedmiotowej kwantyfikacji na interpretację tzw. donkey sentences”
40 konkurs MNiSW
Kierownik: Mieszko Tałasiewicz
Wykonawcy: Natalia Pietrulewicz

„Metody filozofii eksperymentalnej – analiza, ewaluacja i rekomendacje”
Gant NCN PRELUDIUM 3
Kierownik: Adrian Ziółkowski