Home » Semantyka eksperymentalna

KogniLab (pok. 43)

22 września 2023
 • JWodowski próbuje badać

  22 września 2023  13:00 - 18:00

  Zobacz więcej

25 września 2023
 • Natalia ocenia doktorantów

  25 września 2023  10:00 - 11:00

  Zobacz więcej

 • JWodowski próbuje badać

  25 września 2023  13:00 - 18:00

  Zobacz więcej

26 września 2023
 • JWodowski próbuje badać

  26 września 2023  13:00 - 18:00

  Zobacz więcej

27 września 2023
 • JWodowski próbuje badać

  27 września 2023  13:00 - 18:00

  Zobacz więcej

28 września 2023
 • JWodowski próbuje badać

  28 września 2023  13:00 - 18:00

  Zobacz więcej

Semantyka eksperymentalna

Blok specjalizacyjny poświęcony semantyce eksperymentalnej ma umożliwić naukę szerokiego wachlarza nowoczesnych narzędzi i technik wykorzystywanych w testowaniu hipotez semantycznych. Semantyka stanowi dziedzinę lingwistyki i filozofii języka zajmującą się znaczeniem wyrażeń języka naturalnego – jednym z najtrudniej uchwytnych przedmiotów badania lingwistycznego. Dynamiczny rozwój semantyki eksperymentalnej związany jest ze wzrostem zainteresowania stosowaniem metod eksperymentalnych. Stoi za nim z jednej strony potrzeba weryfikacji i uzupełnienia danych opartych dotychczas głównie na intuicjach poszczególnych badaczy, a z drugiej strony zwiększająca się dostępność narzędzi eksperymentalnych (takich jak Amazon Mechanical Turk, narzędzia do analizy korpusów językowych, eye-tracking).