Home » Publications

Publications

2024

Wojciech Rostworowski, Katarzyna Kuś, Bartosz Maćkiewicz „Non-doxastic Attitude Reports, Information Structure, and Semantic-Pragmatic Interface”. Review of Philosophy and Psychology (2024). doi: 10.1007/s13164-024-00727-y, Open Access

2023

Bartosz Maćkiewicz, Katarzyna Kuś, Witold M. Hensel “The influence of philosophical training on the evaluation of philosophical cases: a controlled longitudinal study”. Synthese (2023): 202. doi: 10.1007/s11229-023-04316-x , Open Access

Rostworowski, W., Parasitic intentions. A case against intentionalism. Inquiry (2023): 1-20. doi: 10.1080/0020174X.2023.2213513, Open Access

Ziółkowski, A., Wiegmann, A., Horvath, J. et al. Truetemp cooled down: the stability of Truetemp intuitions. Synthese 201, 108 (2023). https://doi.org/10.1007/s11229-023-04055-z, Open Access

Wojciech Rostworowski, Katarzyna Kuś, Bartosz Maćkiewicz, “Semantics of Non-Doxastic Attitude Ascriptions from Experimental Perspective”. Proceedings of Experiments in Linguistc Meaning 2 (2023), 241–251. https://doi.org/10.3765/elm.2.5364,

2022

Maciej Tarnowski, Adrian Ziółkowski, Mieszko Tałasiewicz, “Group Knobe Effect revisited: epistemic and doxastic side-effect effects in intuitive judgments concerning group agents”. Synthese 200, 431 (2022). https://doi.org/10.1007/s11229-022-03917-2, Open Acess

Bartosz Maćkiewicz, Katarzyna Kuś, Katarzyna Paprzycka-Hausman, Marta Zaręba, “Epistemic Side-Effect Effect: A Meta-Analysis”, Episteme, 1-35 (2022).doi:10.1017/epi.2022.21, Open Access

Krzysztof Sękowski, “Concept Revision, Concept Application and the Role of Intuitions in Gettier Cases”, Episteme, 1-19 (2022). 10.1017/epi.2022.49 (2021), Open Access

Krzysztof Sękowski, “Thought Experiments, Semantic Intuitions and the Overlooked Interpretative Procedure”, Episteme, 1-18 (2022). doi:10.1017/epi.2022.7 (2021), Open Access

Katarzyna Paprzycka-Hausman, Bartosz Maćkiewicz, Katarzyna Kuś, Marta Zaręba, “The Doxastic Heuristic and the Consequence Account of the Epistemic Side-Effect Effect”. Review of Philosophy and Psychology (2022). https://doi.org/10.1007/s13164-022-00651-z, Open Access

Wojciech Rostworowski, Katarzyna Kuś, Bartosz Maćkiewicz (2021), “Against intentionalism – an experimental study on demonstrative reference”, Linguistics and Philosophy, 45, 1027–1061 (2022). https://doi.org/10.1007/s10988-021-09340-z, Open Acess

Krzysztof Sękowski, Wiktor Rorot, „Intuition-Driven Navigation of the Hard Problem of Consciousness”, Review of Philosophy and Psychology 13, 239-255 (2022), Open Access

2021

THE ADOLESCENCE OF EXPERIMENTAL PHILOSOPHY, a special issue of „Filozofia Nauki” devoted to Experimental Philosophy, guest-editor: Adrian Ziółkowski. Open Access. Full Issue.

Adrian Ziółkowski (2021). The Context-Sensitivity of Color Adjectives and Folk Intuitions. Filozofia Nauki 29 (2):157-188. doi: 10.14394/filnau.2021.0013, Open Acess

Adrian Ziółkowski (2021). Folk Knowledge Attributions and the Protagonist Projection Hypothesis. In Tania Lombrozo, Joshua Knobe & Shaun Nichols (eds.), Oxford Studies in Experimental Philosophy, vol 4. Oxford: Oxford University Press. pp. 5-29. Preprint

Katarzyna Paprzycka-Hausman, Katarzyna Kuś, Bartosz Maćkiewicz, Studium teoretyczne i eksperymentalne efektu Knobe’a i problemu Butlera, tom 1, 2021. Wydawnictwo Semper.

Katarzyna Kuś, Katarzyna Paprzycka-Hausman, Bartosz Maćkiewicz, Studium teoretyczne i eksperymentalne efektu Knobe’a i problemu Butlera, tom 2, 2021. Wydawnictwo Semper.

Wojciech Rostworowski, Natalia Pietrulewicz, Marcin Będkowski, “Conditionals and Specific Links — an Experimental Study”, Synthese (2021), Open Access

Adrian Ziółkowski (2021). The Stability of Philosophical Intuitions: Failed Replications of Swain et al. (2008). Episteme18(2), 328-346. Open Access

Krzysztof Sękowski, Adrian Ziółkowski, Maciej Tarnowski, „Western Skeptic vs Indian Realist. Cross-Cultural Differences in Zebra Case Intuitions” Review of Philosophy and Psychology (2021), Open Access

2020

 • Katarzyna Paprzycka-Hausman (2020), Knowledge of consequences: an explanation of the epistemic side-effect effect, Synthese, 1-34, doi: 10.1007/s11229-018-01973-1 (open access)

2019

2018

 • Wojciech Rostworowski, Natalia Pietrulewicz (2018). „Are Descriptions Really Descriptive? An Experimental Study on Misdescription and Reference”, Review of Philosophy and Psychology, [PDF]
 • Bartosz Maćkiewicz, Tomasz Zyglewicz T. (2018). “Objective and Epistemic Gradability: Is the New Angle on the Knobe Effect Empirically Grounded?”, Philosophical Psychology
 • Krzysztof Sękowski (2018). „Czy negatywny program filozofii eksperymentalnej musi być negatywny? Funkcje właściwe a normatywność intuicji epistemicznych” [w:] A. Gut, Z. Wróblewski (red.), Filozofować eksperymentalnie. Umysł w kulturze, Lublin: Wydawnictwo KUL
 • Krzysztof Sękowski (2018). „Przynależność kulturowa i język. O metodologicznych problemach międzykulturowej filozofii eksperymentalnej”, Filozofia Nauki, 26(1), s. 44-66.
  [PDF]
 • Mieszko Tałasiewicz (2018), “Co daje filozofia eksperymentalna?” [w:] A. Gut, Z. Wróblewski (red.), Filozofować eksperymentalnie – umysł w świecie kultury, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 11-19.
 • Mieszko Tałasiewicz (2018), “Donkey Philosophy. Evidence and Explanation in Theorizing about Semantics” [in:] Ł. Bogucki,  P. Cap (eds.), Exploration in Language and Linguistics, Berlin: Peter Lang, pp. 51-81. [tu mam full text na researchgate:     https://www.researchgate.net/publication/329874667_Donkey_philosophy_Evidence_and_Explanation_in_Theorizing_About_Semantics]

2017

 • Adrian Ziółkowski (2017), “Experimenting on Contextualism: Between-Subjects vs. Within-Subjects”, Teorema 36(3), 139-162. [PDF]
 • Bartosz Maćkiewicz, Katarzyna Kuś (2017), “Wyjaśnienie efektu Knobe’a w kontekście konfliktu norm”, Filozofia Nauki 4(100), 57-85. [PDF]

2016

 • Adrian Ziółkowski (2016). „ Odniesienie nazw własnych, intuicje semantyczne i filozofia eksperymentalna”, Studia Semiotyczne, 30(2), 45-97.
 • Adrian Ziółkowski (2016). „Folk Intuitions and the No-Luck-Thesis”, Episteme, 13(3), 343-358.
 • Wojciech Rostworowski, Marcin Będkowski, Natalia Pietrulewicz (2016). „O metodologii badań eksperymentalnych w filozofii, testowaniu implikatur i semantyce spójnika lub”, Filozofia Nauki, 24(3), 135-161. [PDF]
 • Katarzyna Kuś, Bartosz Maćkiewicz (2016) „Z rozmysłem, ale nie specjalnie. O językowej wrażliwości filozofii eksperymentalnej”, Filozofia Nauki, 24(3), s. 73-101. [PDF]