Home » Wydarzenia » Nowa publikacja (Must-Read na koniec wakacji)

KogniLab (pok. 43)

27 marca 2023
  • Spotkanie zespołu od Plutarcha

    27 marca 2023  14:30 - 17:00

    Zobacz więcej

  • Projekt Non-doxastic attitudes

    27 marca 2023  17:00 - 18:00

    Zobacz więcej

Nowa publikacja (Must-Read na koniec wakacji)

Adrian Ziółkowski (2019), The Stability of Philosophical Intuitions: Failed Replications of Swain et al. (2008), Episteme,1-19. doi:10.1017/epi.2019.20
[autorski PDF]