Home » Zespół KogniLabu

Language

Zespół KogniLabu

Katarzyna Kuś
Kierownik Laboratorium
Adiunkt w Zakładzie Epistemologii Instytutu Filozofii UW
Katarzyna Paprzycka-Hausman
Profesor w Zakładzie Epistemologii Instytutu Filozofii UW
Justyna Grudzińska-Zawadowska
Adiunkt w Zakładzie Filozofii Analitycznej Instytutu Filozofii UW
Wojciech Rostworowski

Asystent w Zakładzie Logiki Instytutu Filozofii UW

Strona domowa
Mieszko Tałasiewicz
Profesor w Zakładzie Semiotyki Logicznej Instytutu Filozofii UW
Adrian Ziółkowski
Adiunkt w Zakładzie Semiotyki Logicznej Instytutu Filozofii UW
Bartosz Maćkiewicz
Doktorant w Zakładzie Epistemologii Instytutu Filozofii UW
Krzysztof Sękowski
Absolwent licencjackich studiów kognitywistycznych UW, student Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych (II stopnień) UW

 

Studenci

Agnieszka Morusiewicz
Absolwentka licencjackich studiów kognitywistycznych UW, studentka magisterskich studiów kognitywistycznych i filozoficznych UW
Szymon Bocian
Student II roku licencjackich studiów filozoficznych UW
Natalia Koncewicz
Absolwentka licencjackich studiów filozoficznych UW, studentka III roku licencjackiej kognitywistyki UW
Katarzyna Marczewska

Studentka III roku licencjackich studiów kognitywistycznych UW

Sebastian Jagła

Student II roku licencjackich studiów kognitywistycznych oraz Międzyobszarowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych UW