Home » Semantyka eksperymentalna

KogniLab (pok. 43)

Nothing from 24 września 2022 to 1 października 2022.

Semantyka eksperymentalna

Blok specjalizacyjny poświęcony semantyce eksperymentalnej ma umożliwić naukę szerokiego wachlarza nowoczesnych narzędzi i technik wykorzystywanych w testowaniu hipotez semantycznych. Semantyka stanowi dziedzinę lingwistyki i filozofii języka zajmującą się znaczeniem wyrażeń języka naturalnego – jednym z najtrudniej uchwytnych przedmiotów badania lingwistycznego. Dynamiczny rozwój semantyki eksperymentalnej związany jest ze wzrostem zainteresowania stosowaniem metod eksperymentalnych. Stoi za nim z jednej strony potrzeba weryfikacji i uzupełnienia danych opartych dotychczas głównie na intuicjach poszczególnych badaczy, a z drugiej strony zwiększająca się dostępność narzędzi eksperymentalnych (takich jak Amazon Mechanical Turk, narzędzia do analizy korpusów językowych, eye-tracking).