Home » Publikacje

KogniLab (pok. 43)

6 lutego 2023
 • Spotkanie zespołu od Plutarcha

  6 lutego 2023  14:30 - 17:00

  Zobacz więcej

Publikacje

2021

 • Adrian Ziółkowski (2021). Folk Knowledge Attributions and the Protagonist Projection Hypothesis. In Tania Lombrozo, Joshua Knobe & Shaun Nichols (eds.), Oxford Studies in Experimental Philosophy, vol 4. Oxford: Oxford University Press. pp. 5-29.
 • Adrian Ziółkowski (2021). The Context-Sensitivity of Color Adjectives and Folk Intuitions. Filozofia Nauki 29 (2):157-188. doi: 10.14394/filnau.2021.0013
 • Katarzyna Paprzycka-Hausman, Katarzyna Kuś, Bartosz Maćkiewicz, Studium teoretyczne i eksperymentalne efektu Knobe’a i problemu Butlera, tom 1 i 2. 2021. Wydawnictwo Semper.
 • Wojciech Rostworowski, Katarzyna Kuś, Bartosz Maćkiewicz (2021), “Against intentionalism – an experimental study on demonstrative reference”, Linguistics and Philosophy (2021), online first: https://doi.org/10.1007/s10988-021-09340-z
 • Wojciech Rostworowski, Natalia Pietrulewicz, Marcin Będkowski, “Conditionals and Specific Links — an Experimental Study”, Synthese (2021), online first: https://doi.org/10.1007/s11229-021-03119-2 \
 • Adrian Ziółkowski (2021). The Stability of Philosophical Intuitions: Failed Replications of Swain et al.(2008). Episteme18(2), 328-346.
 • Krzysztof Sękowski, Wiktor Rorot, „Intuition-Driven Navigation of the Hard Problem of Consciousness”, Review of Philosophy and Psychology (2021), open access, https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13164-021-00533-w
 • Krzysztof Sękowski, Adrian Ziółkowski, Maciej Tarnowski, „Western Skeptic vs Indian Realist. Cross-Cultural Differences in Zebra Case Intuitions” Review of Philosophy and Psychology (2021), open access, https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13164-021-00586-x

2020

 • Katarzyna Paprzycka-Hausman (2020), Knowledge of consequences: an explanation of the epistemic side-effect effect, Synthese, 1-34, doi: 10.1007/s11229-018-01973-1 (open access)

2019

2018

 • Wojciech Rostworowski, Natalia Pietrulewicz (2018). „Are Descriptions Really Descriptive? An Experimental Study on Misdescription and Reference”, Review of Philosophy and Psychology, [PDF]
 • Bartosz Maćkiewicz, Tomasz Zyglewicz T. (2018). „Objective and Epistemic Gradability: Is the New Angle on the Knobe Effect Empirically Grounded?”, Philosophical Psychology
 • Krzysztof Sękowski (2018). „Czy negatywny program filozofii eksperymentalnej musi być negatywny? Funkcje właściwe a normatywność intuicji epistemicznych” [w:] A. Gut, Z. Wróblewski (red.), Filozofować eksperymentalnie. Umysł w kulturze, Lublin: Wydawnictwo KUL
 • Krzysztof Sękowski (2018). „Przynależność kulturowa i język. O metodologicznych problemach międzykulturowej filozofii eksperymentalnej”, Filozofia Nauki, 26(1), s. 44-66.
  [PDF]
 • Mieszko Tałasiewicz (2018), „Co daje filozofia eksperymentalna?” [w:] A. Gut, Z. Wróblewski (red.), Filozofować eksperymentalnie – umysł w świecie kultury, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 11-19.
 • Mieszko Tałasiewicz (2018), „Donkey Philosophy. Evidence and Explanation in Theorizing about Semantics” [in:] Ł. Bogucki,  P. Cap (eds.), Exploration in Language and Linguistics, Berlin: Peter Lang, pp. 51-81. [tu mam full text na researchgate:     https://www.researchgate.net/publication/329874667_Donkey_philosophy_Evidence_and_Explanation_in_Theorizing_About_Semantics]

2017

 • Adrian Ziółkowski (2017), „Experimenting on Contextualism: Between-Subjects vs. Within-Subjects”, Teorema 36(3), 139-162. [PDF]
 • Bartosz Maćkiewicz, Katarzyna Kuś (2017), „Wyjaśnienie efektu Knobe’a w kontekście konfliktu norm”, Filozofia Nauki 4(100), 57-85. [PDF]

2016

 • Adrian Ziółkowski (2016). „ Odniesienie nazw własnych, intuicje semantyczne i filozofia eksperymentalna”, Studia Semiotyczne, 30(2), 45-97.
 • Adrian Ziółkowski (2016). „Folk Intuitions and the No-Luck-Thesis”, Episteme, 13(3), 343-358.
 • Wojciech Rostworowski, Marcin Będkowski, Natalia Pietrulewicz (2016). „O metodologii badań eksperymentalnych w filozofii, testowaniu implikatur i semantyce spójnika lub”, Filozofia Nauki, 24(3), 135-161. [PDF]
 • Katarzyna Kuś, Bartosz Maćkiewicz (2016) „Z rozmysłem, ale nie specjalnie. O językowej wrażliwości filozofii eksperymentalnej”, Filozofia Nauki, 24(3), s. 73-101. [PDF]