Home » Publikacje

Language

Publikacje

2019


2018

 • Wojciech Rostworowski, Natalia Pietrulewicz (2018). „Are Descriptions Really Descriptive? An Experimental Study on Misdescription and Reference”, Review of Philosophy and Psychology, [PDF]
 • Bartosz Maćkiewicz, Tomasz Zyglewicz T. (2018). „Objective and Epistemic Gradability: Is the New Angle on the Knobe Effect Empirically Grounded?”, Philosophical Psychology
 • Krzysztof Sękowski (2018). „Czy negatywny program filozofii eksperymentalnej musi być negatywny? Funkcje właściwe a normatywność intuicji epistemicznych” [w:] A. Gut (red.), Filozofować eksperymentalnie. Umysł w kulturze, Lublin: Wydawnictwo KUL
 • Krzysztof Sękowski (2018). „Przynależność kulturowa i język. O metodologicznych problemach międzykulturowej filozofii eksperymentalnej”, Filozofia Nauki, 26(1), s. 44-66.
  [PDF]


2017

 • Adrian Ziółkowski (2017), „Experimenting on Contextualism: Between-Subjects vs. Within-Subjects”, Teorema 36(3), 139-162. [PDF]
 • Bartosz Maćkiewicz, Katarzyna Kuś (2017), „Wyjaśnienie efektu Knobe’a w kontekście konfliktu norm”, Filozofia Nauki 4(100), 57-85. [PDF]


2016

 • Adrian Ziółkowski (2016). „ Odniesienie nazw własnych, intuicje semantyczne i filozofia eksperymentalna”, Studia Semiotyczne, 30(2), 45-97.
 • Adrian Ziółkowski (2016). „Folk Intuitions and the No-Luck-Thesis”, Episteme, 13(3), 343-358.
 • Wojciech Rostworowski, Marcin Będkowski, Natalia Pietrulewicz (2016). „O metodologii badań eksperymentalnych w filozofii, testowaniu implikatur i semantyce spójnika lub”, Filozofia Nauki, 24(3), 135-161. [PDF]
 • Katarzyna Kuś, Bartosz Maćkiewicz (2016) „Z rozmysłem, ale nie specjalnie. O językowej wrażliwości filozofii eksperymentalnej”, Filozofia Nauki, 24(3), s. 73-101. [PDF]