Home » Prace dyplomowe

KogniLab (pok. 43)

6 lutego 2023
 • Spotkanie zespołu od Plutarcha

  6 lutego 2023  14:30 - 17:00

  Zobacz więcej

Prace dyplomowe

2020/2021

 • Klara Łakomy, licencjat, „Siła wolnej woli a odpowiedzialność moralna: studium potocznych pojęć filozoficznych”, opiekun: Katarzyna Kuś
 • Jan Wodowski, licencjat, „Ucieleśnienie w etyce – czynniki wpływające na podejmowanie decyzji moralnych w środowisku wirtualnym”, opiekun: Bartosz Maćkiewicz, Katarzyna Kuś
 • Andrzej Szczepura, licencjat, „Analiza pojęcia umiejętności z wykorzystaniem metod filozofii eksperymentalnej”, opiekun: Joanna Komorowska-Mach
 • Michał Woźniak, „Negatywna polaryzacja jako źródło iluzji językowych w języku polskim”, opiekun: Katarzyna Kuś
 • Przemysław Czerewatyj-Wyszecki, „Moralne ja a postrzeganie tożsamości osobowej w czasie – studium eksperymentalne”, opiekun: Katarzyna Kuś

2019/2020

 • Natalia Koncewicz, licencjat, „Wpływ kontekstu na ocenę siły świadectw: antyintelektualizm a intuicje potoczne”, opiekun: Katarzyna Kuś
 • Karolina Szpura, praca magisterska, „Potoczna teoria sądów estetycznych. Powszechność przypisywania normatywności sądom estetycznym”, opiekun: Katarzyna Kuś
 • Aleksandra Dębska, praca magisterska, „Problem replikacji badań na przykładzie efektu Knobe’a oraz różnic międzypłciowych w intuicjach filozoficznych”, opiekun: Adrian Ziółkowski
 • Monika Zybura, licencjat, „Czy wiedza implikuje winę? Pragmatyczne wyjaśnienie epistemicznego efektu efektu”. opiekun: Katarzyna Kuś
 • Olga Zdzienicka, licencjat, „Wpływ kontekstu wypowiedzi na przetwarzanie szyku w języku polskim”, opiekun: Katarzyna Kuś
 • Igor Skórzybót, licencjat, „Wpływ szyku wyrazów w języku polskim na przetwarzanie informacji zawartej w zdaniu”, opiekun: Katarzyna Kuś

2018/2019

 • Krzysztof Sękowski, magisterka, „Pojęcie intuicji w kontekście badań nad epistemologią potoczną”, opiekun: Katarzyna Paprzycka-Hausman
 • Alicja Rogala, licencjat „Modalność epistemiczna, relatywizm w odniesieniu do prawdy, intuicje potoczne”, opiekun: Adrian Ziółkowski
 • Nika Sidorowicz, „Efekt prymowania dla intuicji epistemicznych w przypadku Truetemp”, opiekun: Adrian Ziółkowski
 • Julia Szurnicka, licencjat „Semantyka dla sądów epistemicznych: modalność epistemiczna i niezawiniona niezgoda”, opiekun: Katarzyna Kuś
 • Katarzyna Marczewska, licencjat „The epistemic side – effect effect: experimental study”, opiekun: Katarzyna Kuś
 • Marta Kasprzyk, licencjat „Jak zdania łączą się ze sobą? Teoria centrowania uwagi a koherencja dyskursu w języku polskim”, opiekun: Katarzyna Kuś, Wojciech Rostworowski
 • Maria Strzelecka, „”Jakiś”, „któryś” vs. „a” – porównanie zachowania zasięgowego deskrypcji nieokreślonych w języku polskim i języku angielskim”, opiekun: Justyna Grudzińska-Zawadowska

2017/2018

 • Remigiusz Kawala, licencjat „Kształtowanie się intuicji eksperckich podczas filozoficznych studiów licencjackich w perspektywie badań podłużnych”, opiekun: Katarzyna Kuś
 • Agnieszka Gajewska, „”Pewien” a „a certain” – zachowanie zasięgowe specyficznych deskrypcji nieokreślonych w języku polskim i języku angielskim”, opiekun: Justyna Grudzińska-Zawadowska
 • Jakub Kowalewski, licencjat „Czy przypisywanie wiedzy zależy od wewnętrznych własności podmiotu? Studium eksperymentalne z zakresu epistemologii cnót”, opiekun: Katarzyna Kuś
 • Agnieszka Morusiewicz, licencjat „Czynniki zniekształcające intuicje epistemiczne: różnice w zależności od zastosowanych skal pomiarowych”, opiekun: Adrian Ziółkowski
 • Jagoda Pabich, licencjat „Wpływ porównywania stawki na przypisywanie wiedzy. Inwariantyzm praktyczny a intuicje potoczne”,
  opiekun: Katarzyna Kuś
 • Magdalena Walkiewicz, licencjat „Wpływ postrzeganej wiarygodności źródła na przypisywanie wiedzy w sytuacjach typu Gettierowskiego”, opiekun: Adrian Ziółkowski
 • Aleksandra Bilińska, licencjat „Deskypcje nieokreślone i problem odczytań pośrednich – badanie eksperymentalne w języku polskim”, opiekun: Justyna Grudzińska-Zawadowska


2016/2017

 • Krzysztof Sękowski, licencjat „Epistemologie potoczne a kultura. Metodologiczne problemy w filozofii eksperymentalnej”, opiekun: Katarzyna Kuś


2015/2016

 • Grzegorz Lisowski, licencjat „Knowledge Attribution From a Perspective of Safety Condition of Knowledge”, opiekun: Tomasz Puczyłowski