Home » Prace dyplomowe

Language

Prace dyplomowe

2017/2018

  • Remigiusz Kawala, licencjat „Kształtowanie się intuicji eksperckich podczas filozoficznych studiów licencjackich w perspektywie badań podłużnych”, opiekun: Katarzyna Kuś
  • Jakub Kowalewski, licencjat „Czy przypisywanie wiedzy zależy od wewnętrznych własności podmiotu? Studium eksperymentalne z zakresu epistemologii cnót”, opiekun: Katarzyna Kuś
  • Agnieszka Morusiewicz, licencjat „Czynniki zniekształcające intuicje epistemiczne: różnice w zależności od zastosowanych skal pomiarowych”, opiekun: Adrian Ziółkowski
  • Jagoda Pabich, licencjat „Wpływ porównywania stawki na przypisywanie wiedzy. Inwariantyzm praktyczny a intuicje potoczne”,
    opiekun: Katarzyna Kuś
  • Magdalena Walkiewicz, licencjat „Wpływ postrzeganej wiarygodności źródła na przypisywanie wiedzy w sytuacjach typu Gettierowskiego”, opiekun: Adrian Ziółkowski


2016/2017

  • Krzysztof Sękowski, licencjat „Epistemologie potoczne a kultura. Metodologiczne problemy w filozofii eksperymentalnej”, opiekun: Katarzyna Kuś


2015/2016

  • Grzegorz Lisowski, licencjat „Knowledge Attribution From a Perspective of Safety Condition of Knowledge”, opiekun: Tomasz Puczyłowski