Home » Nasze cele

KogniLab (pok. 43)

18 maja 2021
19 maja 2021
20 maja 2021
21 maja 2021
 • Seminarium licencjackie

  21 maja 2021  09:45 - 11:15
  https://us02web.zoom.us/j/84301994811?pwd=dGNXUDdXb0RHbnIrQnZvV2QxcVMrUT09

  Zobacz więcej

 • Badania w KogniLab

  21 maja 2021  10:00 - 19:00

  Zobacz więcej

 • Problemy filozofii eksperymentalnej: potoczne teorie działania

  21 maja 2021  11:30 - 13:00
  https://us02web.zoom.us/j/84315718087?pwd=Q3VNd2FvUEN4Sk1STnp6Qm5Wenk1dz09

  Zobacz więcej

 • Epistemologia (wykład)

  21 maja 2021  15:00 - 16:30
  https://us02web.zoom.us/j/89951149828?pwd=R0gxL05VbDd0ZFBIQ3pnN3lIQ0hYZz09

  Zobacz więcej

22 maja 2021

Nasze cele

 1. Prowadzenie badań z zakresu filozofii eksperymentalnej, psychologii społecznej oraz językoznawstwa, w szczególności semantyki eksperymentalnej.
 2. Stworzenie zaplecza badawczego, które mogłoby być wykorzystywane do prowadzenia badań empirycznych, w tym eksperymentalnych, prowadzonych przez pracowników i studentów Instytutu Filozofii (zarówno studentów filozofii, jak i kognitywistyki pierwszego i drugiego stopnia oraz bioetyki).
 3. Rozwijanie metod badawczych filozofii eksperymentalnej. Filozofia eksperymentalna jest nowym sposobem szukania odpowiedzi na pewne pytania o charakterze filozoficznym, jej metody są nadal prężnie rozwijane i udoskonalane, daje się też zaobserwować coraz częstsze odchodzenie od kwestionariuszy na rzecz innych metod empirycznych.
 4. Wspieranie kształcenia osób zainteresowanych prowadzeniem badań eksperymentalnych w zakresie metodologii badań społecznych i językoznawczych, metod eksperymentalnych charakterystycznych dla tych dziedzin, analizy statystycznej danych, obsługi pakietów statystycznych oraz języków programowania przeznaczonych do obliczeń statystycznych i wizualizacji wyników.
 5. Podtrzymanie i rozwijanie narzędzi oraz umiejętności badawczych nabytych i wytworzonych podczas realizowanych w Instytucie Filozofii w ostatnich latach grantów badawczych z zakresu filozofii eksperymentalnej (m.in. własna platforma do prowadzenia badań eksperymentalnych, strona internetowa, rozwiązania techniczne, bazy danych).