Home » Filozofia percepcji

KogniLab (pok. 43)

Nothing from 24 września 2022 to 1 października 2022.

Filozofia percepcji

Zespół: Katarzyna Kuś, Bartosz Maćkiewicz, Agnieszka Morusiewicz

Projekt prowadzony we współpracy z Eugenem Fischerem (UEA, Norwich) i Paulem Engelhardtem (UEA, Norwich)