Language

Laboratorium Filozofii Eksperymentalnej „KogniLab” UW

Laboratorium Filozofii Eksperymentalnej „KogniLab” skupia naukowców i studentów zainteresowanych prowadzeniem badań o charakterze filozoficzno-eksperymentalnym, albo jako główny przedmiot badań, albo w celach pomocniczych w stosunku do prowadzonych analiz o charakterze teoretycznym.

 

 Katarzyna Kuś
Kierownik Laboratorium
Adiunkt w Zakładzie Epistemologii Instytutu Filozofii UW
Katarzyna Paprzycka-Hausman
Profesor w Zakładzie Epistemologii Instytutu Filozofii UW
Justyna Grudzińska-Zawadowska
Adiunkt w Zakładzie Filozofii Analitycznej Instytutu Filozofii UW
Wojciech Rostworowski

Asystent w Zakładzie Logiki Instytutu Filozofii UW

Strona domowa
Mieszko Tałasiewicz
Profesor w Zakładzie Semiotyki Logicznej Instytutu Filozofii UW
Adrian Ziółkowski
Adiunkt w Zakładzie Semiotyki Logicznej Instytutu Filozofii UW
Bartosz Maćkiewicz
Doktorant w Zakładzie Epistemologii Instytutu Filozofii UW
Krzysztof Sękowski
Absolwent licencjackich studiów kognitywistycznych UW, student Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych (II stopnień) UW