Niniejsze badanie skierowane jest wyłącznie do osób będących lekarzami, z wyłączeniem lekarzy dentystów.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, której celem jest zbadanie (1) jak często polscy lekarze mają problem z podjęciem decyzji klinicznej z powodów etycznych albo innych powodów niemających charakteru ściśle medycznego; (2) jakie są najczęstsze przyczyny/źródła tych problemów; oraz (3) w jaki sposób lekarze radzą siebie z podejmowaniem takich decyzji.

Odpowiedzą Państwo na co najwyżej 16 pytań, wypełnienie ankiety zajmuje ok. 10-15 minut.

Udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny i anonimowy. W trakcie badania nie będą gromadzone Państwa dane osobowe. Zebrane informacje zostaną wykorzystane w publikacjach naukowych w sposób uniemożliwiający identyfikację respondentów ankiety.

Niniejsze badanie jest prowadzone w ramach projektu badawczego pt. „Rozwój bioetyki partycypacyjnej” finansowanego ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNiSW (nr 2Bh 15 0185 83).

Oświadczam, że jestem lekarzem.